Delemarre Hippische Zorg Logo

Welkom op de pagina Homevan Delemarre Hippische Zorg

Een goed paard maakt nog geen goede ruiter


Delemarre Hippische Zorg heeft als doel om zorg voor de hippische atleet aan te bieden in de breedste zin van het woord. Delemarre Hippische Zorg is het bedrijf van Sophie Delemarre.


Door het aanbieden van scholingen voor professionals, individuele begeleiding van ruitersporters en het aanbieden van (fysiotherapeutische) zorg aan ruiters probeert Delemarre Hippische Zorg hier een bijdrage aan te leveren. 


Op zoek naar expertise in de hippische sport?

LongNet Helmond


Sinds 2023 ben ik aangesloten bij heet longnetwerk rondom het Elkerliek Ziekenhuis 'LongNet'. Op de website van longnet kun je alle gespecialiseerd longfysiotherapeuten in de omgeving van Helmond vinden.


Naast longnet ben ik ook aangesloten bij Chronisch ZorgNet, de landelijke organisatie op het gebied van hart-, vaat- en longfysiotherapie waar alle geregistreerde hart-, vaat- en longfysiotherapeuten op staan.


Bestuurslid Stichting ZorgNetwerk Voor Ruiters


Al sinds het mijn studie ben ik actief betrokken bij de kennisontwikkeling en het innoveren rondom de paardensport. Vanuit deze passie is de non-profit stichting ZorgNetwerk Voor Ruiters ontstaan. Deze stichting houdt zich bezit met het verbeteren van kennisontwikkeling in de paardensport. 


Sinds juni 2022 is het ZNVR een stichting, waarbij ik als bestuurslid mezelf vooral bezig houdt met het begeleiden van studenten bij hun afstudeeronderzoek, netwerken met andere partijen en het onderhouden van relaties. Daarnaast help ik om de sociale media up-to-date te houden.


Classifier KNHS


Sinds 2021 ben ik betrokken bij de classificatieprocedure van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond. Als classifier help je ruiters met een aandoening of beperking in het paardrijden om deel te kunnen (blijven) nemen in de aangepaste sport.


Hierbij worden ruiters geadviseerd  over hulpmiddelen zoals magnetische beugels, aangepast tuigage en andere hulpmiddelen en en 'gekeurd' om te bepalen of ze mogen deelnemen aan de aangepaste sport.


De ruiters die op Nederlands niveau deelnemen in de para-sport kunnen niet structureel bij mij (Sophie Delemarre) terecht voor fysiotherapie of voor training.


Vanuit mijn expertise als classifier kan ik bij mensen op locatie ook helpen om te lereen werken werken met aanpassingen zoals een aangepaste teugel of meedenken over met welke aanpassing je het beste lol in je sport kunt blijven hebben, zelfs met een beperking! 

Chronisch ZorgNet Award 2021


Elk jaar wordt door Chronisch ZorgNet een award uitgereikt aan de fysiotherapeut die zich het meest inzet voor haar vak en actief is om de zorg rondom chronische aandoeningen te verbeteren. In 2021 heb ik de Chronisch ZorgNet Award 2021 in ontvangst mogen nemen. Dit is een publieksprijs, waarbij zowel patiënten als collega's je mogen nomineren.


“Zij verdient deze award omdat ze een top therapeut is. Ze is een hardwerkende therapeut. Ze heeft hart voor haar beroep. Hart voor haar patiënten. En een hart voor de zorg! De beste therapeut die je maar wensen kan!” - Collega bij de nominatie


" Sophie is een hardwerkende therapeut die graag een stapje extra zet voor de zorg van haar patiënten. Zo is ze onder andere initiatiefnemer van een gratis wandelgroepje in Aarle-Rixtel.  Altijd is ze op zoek naar meer kennis en bijscholing op het gebied van PAV, longaandoeningen en corona. Ze bespreekt casussen regelmatig met collega’s en andere zorgdisciplines zodat de beste therapie gerealiseerd kan worden. " - Persbericht Chronisch ZorgNet


" Delemarre ontvangt deze Award voor haar inzet bij zowel Fysio&Zo in Aarle-Rixtel als Praktijk Fysiotherapie Zeeland en wordt geroemd om haar enthousiasme om patiënten te motiveren." - Eindhovens DagbladEuropean Congress of Sport Science


Sophie heeft in 2016 op the European Congress of Sport Science in Essen (Duitsland) een posterpresentatie mogen geven over haar onderzoek naar balanstraining bij ruiters en de invloed hiervan op de zitbalans.


Uit dit onderzoek kwam naar voren dat ruiters die gerichte oefeningen deden verbeterden in hun zitbalans, waarbij vooral ruiters met wat minder ervaring duidelijk verbeterden.

Home pagina van Delemarre Hippische Zorg

Home

Een goed paard maakt nog geen goede ruiter


Zorg voor de ruiter en de ruitersportprofessional